Yleinen Urjalan Ylläpito

Tuulivoimaosayleiskaava sai sinetin

Korkein
hallinto-oikeus on 5.1.2017 antamallaan päätöksellä vahvistanut
tuulivoimaosayleiskaavan, joka mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentamisen.
Osayleiskaavaprosessia on tehty Urjalan ja Humppilan kuntien yhteistyönä.
Tuulivoimapuisto on tulossa aivan kuntien rajalle: Urjalan puolelle tulee kuusi
tuulivoimalaa, Humppilan puolelle 11.


Tuulivoimapuiston
kokonaiskapasiteetti tulee olemaan 34–56 MW. Voimaloiden tornien korkeus on
enimmillään 145 metriä.

Tuulivoimapuisto rakennetaan Urjalan kuntakeskustasta noin
11 kilometriä lounaaseen. Nuutajärven taajamasta matkaa on noin kolme
kilometriä lounaaseen. Tuulivoimalat näkyvät valtatie yhdeksän kulkijoille
Urjalan ja Humppilan kuntarajan tuntumassa peltoaukeiden kohdilla.

Kaava-alue on pääasiassa maa- ja metsätalousmaata.

Yhteistyökumppanina hankkeessa on ollut Voimamylly Oy,
joka käytännössä toteuttaa tuulivoimapuiston.

Pirkanmaan ensimmäinen tuulivoimalapuiston mahdollistava
osayleiskaavan valmistelu käynnistyi huhtikuussa 2012. Kaava hyväksyttiin
helmikuussa 2015 Urjalan kunnanvaltuustossa. Päätöksestä tehtyjen valitusten
käsittely on kestänyt eri oikeusasteissa lähes kaksi vuotta.

Tuulivoimaloiden rakennusluvista on valitettu
hallinto-oikeuteen. Valitusten käsittely on kesken.