Akaan kaupunki, hyvinvointikeskus (muokattu 21.11.2022) Urjalan Ylläpito

Akaan hyvinvointikeskushanke käynnistyy

Akaan kaupunki on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan uuden
hyvinvointikeskuksen rakentamiselle. Ministeriön perusteluissa todetaan, että
investointihankkeessa on huomioitu palvelujen integroituminen, ja että hanke
mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja uusien toimintamallien toteuttamisen.

Nykyaikaisen hyvinvointikeskuksen rakentamisella Akaan
kaupunki haluaa turvata perusturvan palveluiden saatavuuden myös
tulevaisuudessa. Akaan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24. elokuuta,
että hyvinvointikeskus toteutetaan uudisrakennuksena.

Hyvinvointikeskuksessa tulee toimimaan 11 lääkärin
vastaanotto, laboratorio, röntgen, fysioterapia ja suun terveydenhuollon
toiminnat. Samalla se kerää yhteen alueen lasten, nuorten ja perheiden
palvelut. Suunnitelman mukaan Viialassa tarjotaan kuitenkin jatkossakin
hammashuoltoa, lasten-, vanhusten- ja äitiysneuvolan palveluita sekä
laboratoriopalvelua.

Hyvinvointikeskuksen paikaksi on suunniteltu
Toijalan aseman seudulla sijaitsevaa Matinpuiston kenttää. Alueen asemakaavan
muutoksesta on valmistunut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
asemakaavan muutoksen luonnos.

Kaavamuutosalue on Akaan kaupungin omistuksessa.