Rivitalo on kadonnut nopeasti Sairaalantien varresta. Betonin ja tiilen murskaaminen pitäisi valmistua viikon 38 aikana ja siten koko purku-urakka on aikataulussaan.
kevyenliikenteenväylät, rakentaminen (muokattu 30.11.2022) Urjalan Ylläpito

Rivitalo pian valmis väylän pohjaksi

Olli Ristimäki

Urjalan tekninen toimi on käynnistänyt Myllytien ja Aseman koulun välisen kevyen liikenteen väylän yleissuunnittelun. Lähtökohtana on, että väylän alempiin rakennekerroksiin, niin sanottuun jakavaan kerrokseen, hyödynnetään Sairaalantien rivitalon ja Kirkonkylän koulun purkamisessa syntyvää tiili- ja betonijätettä.

Sairaalantien rivitalo on purettu, ja parhaillaan tiili- ja betonijätettä murskataan ja lajitellaan jatkokäyttöä varten. Murskauksen yhteydessä betonista poistetaan raudat. Murskaaminen tehdään paikan päällä ja murske varastoidaan rivitalon tontin laidalle odottamaan siten, ettei se häiritse Attendon rakennushanketta.

Myllytien ja Aseman koulun välistä kevyen liikenteen väylää on toivottu, mutta sen toteuttaminen ei ole välttämätöntä. Kimmo Virta toteaa, että ilman näitä purkukohteita hanke ei todennäköisesti lähtisi toteutumaan. Kirkonkylän koulua aletaan purkaa Virran arvion mukaan muutama kuukausi sen jälkeen, kun uusi yhtenäiskoulu on valmistunut. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen on suunnitteilla aloittaa siten, että purettavan koulun betoni- ja tiilimurske voidaan kuljettaa suoraan työmaalle.

Purkumateriaalin kierrättämisellä maarakentamisen ainekseksi on Urjalan kunnalle suuri kustannusmerkitys. Jos kevyen liikenteen väylän jakava kerros rakennettaisiin kalliomurskeesta, materiaalikustannukset olisivat useita kymmeniätuhansia euroja.

Lue lisää torstain 22.9 Urjalan Sanomista