tuulipuisto, Tuulivoima (muokattu 5.12.2022) Urjalan Ylläpito

Asukkaat: tuulimyllyille ympäristölupa

Urjalan kunnan rakennusvalvontaan jätettiin määräaikaan mennessä kolme erillistä huomautusta koskien Voimamylly Oy:n rakennuslupahakemusta kuuden tuulivoimalan rakentamiseksi. Rakennustarkastaja Hannu Kopola kertoo allekirjoituksia huomautuksissa olevan kaiken kaikkiaan yli 40.

Huomautuksia jättäneet asukkaat vaativat Urjalan ja Humppilan kunnilta, että ne asettavat rakennusluvan edellytykseksi ympäristöluvan. Vaatimuksen perusteluissa todetaan, että meluhaittojen estämistä ei voi jättää tuulivoimayhtiön vapaaehtoisuuden varaan, vaan yhtiölle on ympäristöluvalla annettava määräykset haittojen seurannasta, ehkäisystä ja säännöllisistä melumittauksista.

Ympäristönsuojelulain luvanvaraisten laitosten luettelon perusteella tuulivoiman kohdalla ympäristölupaa ei edellytetä. Kuitenkin ympäristölupaa on haettava aina, jos toiminnan arvellaan aiheuttavan kohtuutonta haittaa ympäristölle, kerrotaan Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelusta.

Hannu Kopola aikoo viedä Voimamyllyn rakennuslupahakemuksen rakennuslautakunnan päätettäväksi.