pääkirjoitus, Urjalan seurakunta (muokattu 5.12.2022) Urjalan Ylläpito

Seurakunnassa pitää päättää suunnasta

Minna Mäkelä

Äskettäin Urjalassa aloittanut vt. kirkkoherra myönsi paikallislehden haastattelussa pari viikkoa sitten kauhistuneensa, kun hänelle kirkastui seurakunnan surkea taloustilanne.

Viime viikolla hän otti kirkkovaltuuston kokouksessa esille näkemyksensä seurakuntatalon peruskorjaamisesta. Kirkkoherra pohtii vakavasti, pitäisikö seurakuntatalon remontti jättää kokonaan väliin, koska seurakunnalla ei hänen näkemyksensä mukaan ole siihen kerta kaikkiaan varaa.

Taloustilanne on stressaava. Verotulojen määrä vain laskee, kun seurakunnan jäsenmäärä pienenee. Tähän ei tuskin ole odotettavissa Urjalan kaltaisessa pienessä seurakunnassa mitään merkittävää parannusta. Ja seurakunnassa halutaan pysyä itsenäisenä aivan samoin kuin kuntalaiset haluavat säilyttää Urjalan Urjalana. Itsenäisyydellä on kuitenkin hintansa.

Kun seurakunnan tilanteesta on uutisoitu, on toistuvasti kerrattu, millaisia ohjeita kirkkohallitus on antanut seurakunnille, kun rahat alkavat huveta. Kurssia pitää korjata ensisijaisesti kiinteistöistä luopumalla ja vasta sen jälkeen voidaan tarkastella työntekijöiden määrää.

Monta vuotta myynnissä ollut pappila Urjalassa vaihtaakin omistajaa. Muistakin kiinteistöistä ollaan valmiita luopumaan, kunhan kirkko ja seurakuntatalo säilyvät.

Mutta pitääkö seurakunnalla olla oma talo vai riittäisikö kirkko?

Vaikeassa tilanteessa kaikkia vaihtoehtoja pitää tarkastella kiihkottomasti. Kirkolla on jo pelkästään rakennuksena tärkeä kulttuurihistoriallinen merkitys sen lisäksi, että se on seurakunnalle tärkein paikka. Sen käyttöastetta voitaisiin varmasti nostaa tarvittaessa paljonkin, jos siihen olisi tahtoa. Missä kulkevat rajat kirkon käytössä, sitäkin pitäisi Urjalassa miettiä.

Mikäli osittaisessa käyttökiellossa oleva seurakuntatalo peruskorjataan, kuten kirkkovaltuutetut ovat jo päättäneet, sinne siirretään aikanaan seurakunnan keskeiset toiminnot, muun muassa työntekijät saavat sieltä paikan jakkaralleen. Seurakuntatalo on myös erilaisten tilaisuuksien pitopaikka, joista koskettavimpia ovat muistotilaisuudet.

Mutta jos seurakuntataloa ei korjattaisikaan, niin voisiko eri toiminnoille löytää paikan jostain muualta kirkonkylästä?

Kirkkoa vastapäätä seisoo Säätiötalo osana kirkonmäen historiallista kokonaisuutta. Sen arvo on täysin toista luokkaa kuin nyt mietinnän alla olevan seurakuntalon, joka on huomattavasti modernimpaa tuotantoa.

Urjalassa on kokoontumistila Majakka, vuoden kuluttua kylällä avataan uusi koulu muunneltavine tiloineen ja kunnantalolla on ainakin kokoontumistiloja.

Voisiko seurakunta vuokrata esimerkiksi näitä tiloja käyttöönsä?

Pohjimmiltaan Urjalan seurakunnassa on nyt käytävä keskustelu asioiden tärkeysjärjestyksestä. Mikä todella on seurakunnan perustehtävä. Onko se seinien rakentaminen ja niiden ylläpitäminen vai ihmisten parissa tehtävä työ.

Minna Mäkelä
minna.makela@urjalansanomat.fi