hyvinvointi, pääkirjoitus (muokattu 5.12.2022) Urjalan Ylläpito

Hyvä olo on paljolti asennekysymys

Minna Mäkelä

Kun ihmisiltä kysytään, mikä on elämässä tärkeintä, on vastaus usein terveys. Hyvän terveyden ajatellaan olevan elämän merkittävimpiä kulmakiviä.

Todellisuudessa moni terveytensä jollakin tasolla menettänyt on elämässään hyvin onnellinen. Hyvä terveys helpottaa elämää ja mahdollistaa monta asiaa, mutta ei sairaus tai vamma estä hyvää ja onnellista elämää. Moni päällepäin terve ja vauras voi olla sisimmässään erittäin onneton.

Lukuisissa tutkimuksissa on käynyt selväksi, ettei raha itsessään tee ihmistä juurikaan onnelliseksi. Rahalla on suuri merkitys, kuten terveydelläkin, mutta jos raha riittää tavanomaiseen elämiseen, on se useimmille jo hyvän elämän tae.

Rahaa enemmän ihmisen onnellisuuteen tuntuu vaikuttavan elämänsisältö. Mielekäs tekeminen on ihmisille tärkeää, oli se tekeminen sitten mieluisaa palkkatyötä tai vaikka vapaaehtoistyötä tai mukaansa tempaava harrastus.

Tekemisen myötä ihminen tutustuu muihin samankaltaisiin ja elämään astuu ihmisiä, jotka jakavat samanlaisen arvomaailman ja kiinnostuksen kohteet.

Hyvinvoinnin suurimpia kulmakiviä on yhteys toisiin ihmisiin. Yksinäisyys sanan täydessä merkityksessä tappaa, jos ihminen eristäytyy muusta maailmasta ja tuntee jäävänsä elämän ulkopuolelle. Ihminen kuihtuu yksin jäädessään.

Yksinäinen voi pahimmillaan olla myös toisten joukossa, vaikka päällepäin näyttää, että ihmisellä menee mukavasti. Kulissien ylläpitäminen vaatii voimia, ja jos kulissit sitten jossain kohtaa kaatuvat, voi seurauksena olla megaluokan pudotus ja aikaa vievä itsensä kokoaminen takaisin elämään.

Hyvää oloa ja elämää tavoiteltaessa asenne merkitsee monesti enemmän kuin ulkoiset puitteet. Hyvän näkeminen heikkouksien ja puutteiden sijaan auttaa pitämään elämän iloisemmalla raiteella ja olon onnellisempana.

Jo päiväkotilapset sen tietävät, että onnellisuus on sitä, että on iloinen ja nauraa ja voi leikkiä kavereiden kanssa.

Minna Mäkelä
minna.makela@urjalansanomat.fi