Vanhusten päiväkeskustoimintaan Lahjantuvassa panostetaan Urjalassa. Lahjantuvassa näkee tuttuja ja aikaa voi viettää vaikka pelaillen, kuten tekivät Kauko Järveläinen, Paavo Rämö ja Heikki Westerholm. Pelin lomassa heitä viihdytti porukan ainut nainen Sirkka Hämäläinen, joka luki miehille Kaskun hampaita.
vanhuspalvelut (muokattu 7.12.2022) Urjalan Ylläpito

Vanhuspalveluissa parantamisen varaa

Hanna Välimaa

Urjalan kunta teetti Kuntamaisemalla selvityksen Urjalan vanhuspalveluiden tilasta. Selvityksen mukaan Urjalassa panostetaan päiväkeskustoimintaan ja omaishoidon tukeen, mutta laitospaikkoja on liian paljon. Lisäksi kotihoidon palveluita pitäisi kehittää.

– Vanhuspalveluista tehty raportti ei ole määrittävä, vaan se antaa taustatietoa. Raportti tukee meidän omaa näkemystä siitä, mihin palvelua pitäisi kehittää, sanoo Urjalan perusturvajohtaja Elina Anttila.

Selvityksessä on verrattu Urjalan vanhuspalveluita 15 muun kunnan kanssa. Muihin kuntiin verrattuna Urjalassa ja Akaassa yli 75-vuotiaille tarjottujen vanhuspalveluiden kustannukset olivat vuonna 2013 keskitasoa matalampia.

Lue lisää Urjalan Sanomista 20.8.2015