Yleinen Urjalan Ylläpito

Murskepäätöksestä valitus hallinto-oikeudelle

Pauli Lella, Ilpo Viitasaari ja Mauri Järvinen ovat Asianajotoimisto Tuutti Oy:n välityksellä tehneet kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä hylätä heidän oikaisuvaatimuksensa.

Pauli Lella, Ilpo Viitasaari ja Mauri Järvinen ovat Asianajotoimisto Tuutti Oy:n välityksellä tehneet kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä hylätä heidän oikaisuvaatimuksensa.

Oikaisuvaatimus koski teknisen lautakunnan päätöstä antaa Metallitien työmaalta ylijäävä murskattu kiviaines urakoitsijan hyödynnettäväksi. Tekninen lautakunta piti oikaisuvaatimusta perusteettomana. Kunnallisvalitus vaatii hallinto-oikeutta kieltämään päätöksen täytäntöönpanon ja palauttamaan asian käsiteltäväksi. Valituksen mukaan päätös on lainvastainen, koska tekninen lautakunta on päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltansa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt Urjalan tekniseltä lautakunnalta lausuntoa kunnallisvalitukseen. Lautakunta päättää lausunnostaan keskiviikkona. Teknisen johtajan näkemyksen mukaan valitus on perusteeton, koska valituksessa mainitut asiat eivät koske valituksenalaista päätöstä.