Urjalan tori (muokattu 7.12.2022) Urjalan Ylläpito

Torikäytäntö muuttuu ensi vuonna

Urjalan tekninen lautakunta on hyväksynyt Urjalan uuden torisäännön, joka astuu voimaan 1.1.2015. Uusi torisääntö korvaa vanhan, vuonna 1969 käyttöönotetun säännön.

Uusissa torisäännöissä rajoitetaan ajoneuvoliikennettä torialueella toriaikana. Muun muassa torialueelle saa toriaikana pysäköidä vain sellaisia ajoneuvoja, joita käytetään myyntitarkoitukseen. Näille varataan tilaa ensisijaisesti torin reunapaikoilta.
Teknisen lautakunnan käsitellessä torisääntöpykälää Arto Lehtonen olisi halunnut muutoksia ajoneuvoja koskevaan kohtaan. Hänen esitystään ei kuitenkaan kannatettu. Lehtonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä.