Yleinen Urjalan Ylläpito

Kirjeitä koronan aikaan

Postimuseo
kerää ja tallentaa tietoa ja kokemuksia viestinnästä koronan aikana. Museo
haluaa tietää, kuinka ihmiset viestivät poikkeusoloissa, millaisin välinein
ja onko yhteydenpitoon tullut kenties uusia oivalluksia, tapoja tai
välineitä. 

Kyselyn avulla selvitetään myös, onko ihmisten
keskinäinen viestintä lisääntynyt, vähentynyt tai pysynyt entisellään ja
mikä merkitys eri viestintävälineiden käytöllä on ollut korona-ajasta
selviytymiseen.

Museo tallentaa saamansa vastaukset kokoelmiinsa, jossa ne
ovat tutkijoiden ja muiden viestinnästä kiinnostuneiden käytettävissä.

Vastaajien luvalla viestintäkokemuksia jaetaan myös
sosiaalisessa mediassa.

Kysely on avoinna Postimuseon verkkosivulla 13. syyskuuta
saakka. 

Postimuseo kannustaa ihmisiä kirjoittamaan myös
kirjeitä.