korona, postimuseo (muokattu 13.8. 13:01) Urjalan Ylläpito

Kirjeitä koronan aikaan

Postimuseo kerää ja tallentaa tietoa ja kokemuksia viestinnästä koronan aikana. Museo haluaa tietää, kuinka ihmiset viestivät poikkeusoloissa, millaisin välinein
ja onko yhteydenpitoon tullut kenties uusia oivalluksia, tapoja tai välineitä.

Kyselyn avulla selvitetään myös, onko ihmisten keskinäinen viestintä lisääntynyt, vähentynyt tai pysynyt entisellään ja mikä merkitys eri viestintävälineiden käytöllä on ollut korona-ajasta selviytymiseen.

Museo tallentaa saamansa vastaukset kokoelmiinsa, jossa ne ovat tutkijoiden ja muiden viestinnästä kiinnostuneiden käytettävissä.

Vastaajien luvalla viestintäkokemuksia jaetaan myös sosiaalisessa mediassa.

Kysely on avoinna Postimuseon verkkosivulla 13. syyskuuta saakka.

Postimuseo kannustaa ihmisiä kirjoittamaan myös kirjeitä.