Yleinen Urjalan Ylläpito

Sateiset talvet järsivät tienpitäjien määrärahat

Heli Mustonen

Loputon syksysää sateineen ja lämpötilan vaihteluineen aiheuttaa harmia niin päällystetyillä teillä kuin sorateillä. Kun epätavallinen talvi yhdistetään siihen tosiasiaan, että teiden kunnossapidon määrärahat ovat jo vuosia olleet tarpeeseen nähden niukat, tiesoppa on valmis. Tämä on saatu huomata myös Urjalassa.

Pirkanmaan päällysteistä vastaava projektipäällikkö Tomi Keisala ely-keskuksesta kertoo, että Urjalasta on otettu viime aikoina yhteyttä.

– Tilanteesta on kertonut sekä urakoitsija että tiistaina tuli soitto suoraan myös tienkäyttäjältä.

Ongelmia on ollut esimerkiksi Uudensalmentien ja Huhdintien sekä Huhdintien ja Salmentien risteysalueilla. Keisala nimeää listaan myös Hanhisuontien ja Kiimankulman.

Hän sanoo, että tiestötarkastuksia tehdään Pirkanmaalla koko ajan. Kolme paikkausryhmää huhkii lukemattomia kuoppia umpeen sen, minkä ehtii.

Talvella käytössä oleva pikapaikkausmassa on kuitenkin ongelmallinen. Se ei kestä kauan, kun pikapaikkaus joudutaan tekemään veden, loskan tai lumen päälle.

Keisalan mukaan reikämäärät ovat nyt todella isoja. Tietkin vanhenevat ja reikiintyvät herkemmin. Nyt maksetaan matalien määrärahojen lunnaita.

Aluevastaava Pertti Valo vastaa Urjalankin alueen sorateistä ja sanoo, että niitä koskevat samat ongelmat kuin päällystettyjä teitä.

– Ei hyvältä näytä, kun jo tammikuussa joudutaan syömään niitä määrärahoja, joita yleensä otetaan enemmälti käyttöön vasta keväällä.

Valo sanoo, että pitkään jatkuvia syksyjä sanotaan poikkeukselliseksi, mutta teiden kunnossapidon kannalta ne alkavat olla enemmänkin pysyvä ilmiö.

Harva tienkäyttäjä tulee ajatelleeksi, että myös tiukentuneet työturvallisuusmääräykset nostavat kunnossapidon hintaa. Ennen paikkausta saattoi tehdä yksi mies yhden auton kanssa. Nyt yksikön muodostaa kolme miestä ja kaksi ajoneuvoa, jotta varmistetaan työturvallisuus.

Vaikka tienpaikkaajille onneksi harvoin sattuu mitään, on selvää, että jos on yksin mäennyppylän takana ja näkyvyys on huono, mennään riskillä.

Yle kertoi alkuviikosta, että Pohjois-Karjalassa on alkanut alkutalvesta uudenlaisen paikkausaineen kokeilu. Kehitteillä olevan paikkausaineen toivotaan olevan kestävämpi kuin tähän mennessä käytössä olevat. Tällä hetkellä pikapaikkamateriaalit kestävät vain hetken. Uudella korjausmassalla voitaisiin paikata kestävämmin myös talvella.

Korvausta voi yrittää

Jos autoon tulee vikaa tien puutteelisen kunnossapidon takia, valtion tieverkolla tapahtuneista autovaurioista voi tehdä korvaushakemuksen suoraan ely-keskukselle.

Autoilijan kannattaa ottaa valokuvia vahinkopaikasta ja syntyneistä vahingoista. Hakemuksesta pitää ilmetä paikka, jossa vahinko sattui, ja päivämäärä kellonaikoineen.

Pelkkä tien huono kunto ei kuitenkaan vielä oikeuta korvauksen saamiseen. Korvausta voi saada vain, jos tien kunnossapito on tehty virheellisesti tai tavanomaiseen tien kunnossapitoon kuuluvia hommia on jätetty tekemättä.

Korvaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 6-7 kuukautta. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella.

Korvaushakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti hakemustietojen, vahinkopaikan kunnossapidosta vastaavien urakan valvojan ja urakoitsijan lausuntojen perusteella.