Yleinen Urjalan Ylläpito

Kela joustaa postilakon vuoksi

Postilakon vuoksi Kela ei ole lakkauttanut sellaisia asumistukia, joiden vuosi- tai määräaikaistarkistus olisi joulukuun alussa, vaikka tarkistusta ei ole haettu määräajassa. 

Kun asumistuen vuosi- tai määräaikaistarkistukseen on noin kuukausi aikaa, Kela lähettää tuensaajalle kirjeen, jossa muistutetaan tarkistuksesta. Asiakkaan pitää tehdä tarkistushakemus kirjeessä kerrottuun määräaikaan mennessä. Liitteeksi tarvitaan selvitykset muuttuneista tiedoista. Jos asiakas ei palauta hakemusta määräaikaan mennessä, asumistuen maksu lakkaa.

Postilakon vuoksi on mahdollista, että Kelan muistutuskirjeet eivät ole saapuneet asiakkaille ajoissa. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaiden postittamat tarkistushakemukset eivät ole saapuneet Kelaan.

– Kela on joustanut, jotta yhdenkään asiakkaan tuki ei katkeaisi sen vuoksi, että tieto määräaikaistarkistuksesta ei ole tullut perille. Tämän vuoksi emme ole lakkauttaneet niitä asumistukia, jotka olisi pitänyt tarkistaa 1.12.2019, vaikka tarkistusta ei ole haettu. Näin ollen asiakkaat saavat asumistuen joulukuussa aiempien kuukausien tapaan, kertoo etuusjohtaja Anne Neimala.

– Tämä kuitenkin tarkoittaa, että joukossa on asiakkaita, joiden tuen määrä olisi tarkistuksen seurauksena muuttunut tai joiden tuki olisi pitänyt lakkauttaa. Heidän tukensa joudutaan tarkistamaan takautuvasti. Jos tuen määrä suurenee tarkistuksessa, Kela maksaa korotuksen välittömästi. Jos tuen määrä pienenee tarkistuksessa, mahdollinen liikamaksu peritään yleensä takaisin.