Yleinen Urjalan Ylläpito

Punainen palaa harvalla

Liikenneturvan seurantojen mukaan reilusti yli puolella
pyöräilevistä on pimeän aikaan valo. Punainen takavalo palaa edelleen vain
harvalla. Seurannoissa noin joka kuudes pyöräilijä käytti takavaloa.

Valon vähetessä liikenteessä korostuu näkeminen ja
muille näkyminen kulkutavasta riippumatta. Liikenneturvan mukaan
pyöräilijöiden valojen käytössä on vielä parannettavaa, mutta suunta on
oikea. Valoa käytti reilusti yli puolet pyöräilevistä vuonna 2018.

– Pimeällä, hämärässä, sadekelillä tai kun
näkyvyys on muutoin heikentynyt, on pyörän ja pyöräilijän näkyvyys
tärkeä turvallisuustekijä. Pyörän valo on tarpeen, polkee sitten
pimeällä metsätiellä tai valaistussa taajamassa, huomauttaa Liikenneturvan
yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Pyörässä on oltava vaaleaa valoa näyttävä etuvalo
pimeällä tai hämärässä ajettaessa sekä etu-, taka- ja sivuheijastimet.
 

Etuheijastimen on oltava valkoinen ja takaheijastimen
punainen. Etuvalo saa olla kiinteää tai vilkkuvaa valoa näyttävä, mutta
Liikenneturvan seurantojen mukaan enemmistö valoa käyttävistä
pyöräilijöistä suosii kiinteää valoa.

Punainen takavalo ei pyörässä ole vielä pakollinen,
mutta se lisää pyöräilijän näkyvyyttä pimeän ja hämärän aikaan
liikuttaessa. Liikenneturvan seurantojen mukaan noin joka kuudes (16 prosenttia)
pyöräilijä käyttää jo takavaloa. Pimeällä näkyvyyttä edistävät
myös pyöräilijän heijastimet, heijastavat vaatteet tai heijastinliivi.