nuoret, pääkirjoitus (muokattu 7.9. 18:03) Urjalan Ylläpito

Ne on nuoriso, ne on tulevaisuus

Heli Lehtelä

Harvaan asutuilla alueilla nuoret voivat hyvin ja maaseudulla sekä tytöt että pojat tuntevat kuuluvansa kiinteästi suomalaiseen yhteiskuntaan. Näin kertoo valtakunnalliseen, koulutusasioita ja osaamista käsittelevään vuoden 2017 nuorisobarometriin tehty lisäotos. Lisäotoksella haluttiin saada esiin erityisesti maaseutukunnissa asuvien nuorten ääntä.

Valtion nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Hilkka Kemppi pohtii lisäotoksen tuoneen esiin erityisesti maaseudun vahvuuksia, kuten yhteisöllisyyden ja nuorten korkean elämäntyytyväisyyden.

Urjalassa kuuluminen ja osallisuus ovat havaittavissa. Nuoriso on lähtenyt kiitettävällä tavalla vaikuttamaan kotikuntansa päätöksentekoon nuorisovaltuustotoiminnan käynnistyttyä. Nuorisovaltuusto vietti viime viikonloppuna kehittämispäivää, pohtien muun muassa sitä, miten toimintaan saadaan lisää nuoria, kun useampi nuorisovaltuuston jäsen keskittyy ensi keväänä ylioppilaskirjoituksiin. Tällainen ajattelu on vastuullista. Toiminta nuorisovaltuustossa on paitsi hyvä henkilökohtainen ponnahduslauta yhteisten asioiden hoitamiseen ja politiikan tekemiseen, myös tekoja sen hyväksi, että Urjalan nuoriso saa äänensä kuuluviin ja nuorten näkökulma huomioidaan kunnan päätöksenteossa. Nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä, joista moni toivottavasti palaa perheineen kotiseudulle opintojensa jälkeen. He voivat jo nyt vaikuttaa siihen, että kotikunta on mieluisa paluumuuton kohde tulevaisuudessa.

Nuorisobarometrin lisäotos kertoi muuten myös, että harvaan asutuilla alueilla asuvat nuoret ovat kokeneet peruskouluaikana muita vähemmän kiusaamista ja korostavat muiden alueiden nuoria enemmän käytännön taitojen oppimisen merkitystä ja omaa vastuuta oppimisesta. Harvaan asuttujen alueiden pojat tosin pitävät koulunkäynnistä vähemmän kuin muiden alueiden pojat. He eivät myöskään ole luottavaisia siihen, että koulutus parantaisi työnsaantimahdollisuuksia.

Elämä maaseudulla on siinä mielessä nuorille tasapuolisempaa, että rahan puute vaikuttaa vähemmän harvaan asutuilla alueilla elämänlaatuun kuin kaupungeissa. Harvaan asutuilla alueilla asuvista nuorista harvempi on joutunut tuntemaan ulkopuolisuutta tai olemaan tapaamatta ystäviä rahanpuutteen vuoksi, kuin muilla alueilla asuvista nuorista. Silti maaseudun nuoristakin 33 prosenttia on joutunut lopettamaan harrastuksensa sen hinnan vuoksi.

Tässäkin asiassa Urjalassa on kohtuullisen hyvä tilanne. Ilmaisia harrastusmahdollisuuksia löytyy paitsi nuorille niin aivan kaiken ikäisille erityisesti liikunnan parista ja syyslomankin kunniaksi tehtiin ruskaretki Huhtiin vastakunnostetulla retkireitillä.

Heli Lehtelä
heli.lehtela@urjalansanomat.fi