Yleinen Urjalan Ylläpito

Seurakunta vähentämässä 2,5 henkilötyövuotta

Urjalan seurakunnan kirkkoneuvosto
päätti keskiviikkona jatkaa kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaista
yhteistoimintamenettelyä työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä
tilanteissa.

Urjalan seurakunnan kirkkoneuvosto
päätti keskiviikkona jatkaa kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaista
yhteistoimintamenettelyä työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä
tilanteissa.

Henkilöstön kuuleminen on pidetty ja
yhteistyötoimikunnan kanssa on käyty neuvottelu.

Kuulemisten ja neuvottelujen pohjalta tehty kirkkoherra
Timo Kumpusen päätösesitys henkilökunnan vähennystarpeeksi oli 1,9
henkilötyövuotta. Kokouksessa kirkkoneuvosto päätti 2,5 henkilötyövuoden
vähennystarpeesta äänestyksen jälkeen.

Tavoitteena on edelleen saada tuta-menettely toteutetuksi
31.1.2018.