Yleinen Urjalan Ylläpito

Huomenna tehostettua nopeusvalvontaa

Suomen
poliisilaitokset osallistuvat huomenna vuorokauden mittaiseen kansainväliseen
nopeusvalvontamaratoniin, joka alkaa keskiviikkona 19.4. aamulla kello 6 ja
päättyy torstaina 20.4. kello 6.

Euroopan liikennepoliisiverkoston koordinoima
valvontaoperaatioon osallistuu yli 20 Euroopan maata ja se toteutetaan nyt
kolmannen kerran.

Valvonta toteutetaan sekä poliisimiesten suorittamalla
että automaattivalvonnalla ja sitä kohdennetaan kaikkein riskialteimmalle
tiestölle.

Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston mukaan sopimaton
nopeus on eniten liikennekuolemia aiheuttava tekijä Euroopan tieverkolla.
EU-komission mukaan nopeus on vaikuttavana tekijänä noin 30 prosentissa
kuolonkolareista.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien raportin
mukaan ajonopeuteen liittyviä riskitekijöitä oli mukana 31 prosentissa
kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista.

Valvonta panee pohtimaan omaa ajokäyttäytymistä

– Tavoitteenamme on, että valvonnalla ja siitä
tiedottamisella on liikenneonnettomuuksia ennalta estävää vaikutusta.
Tärkeää on, että kuljettajat tarkastelisivat omaa ajokäyttäytymistään ja
myös nopeusrajoitusten noudattamisen merkitystä omalle ja muiden
tienkäyttäjien turvalliselle liikkumiselle, poliisitarkastaja Timo
Ajaste
Poliisihallituksesta sanoo.