Yleinen (muokattu 18.9.2020) Urjalan Ylläpito

Joka viides mitattu asunto kaipaa radonkorjausta

Sini Ovaskainen
Säteilyturvakeskuksen tilastojen mukaan Urjalassa radonpitoisuus on mitattu 184 asunnossa. Näistä joka viidennessä radonpitoisuus ylittää enimmäisarvon 200 Bq/m3. 5 prosentissa radonia on huoneilmassa yli 400 Bq/m3.

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota nousee rakennuksiin maaperästä. Huoneilman radonpitoisuus voidaan selvittää sijoittamalla asuntoon mittauspurkki kahdeksi kuukaudeksi. Kuva: Jarmo Lehtinen

 

Sini Ovaskainen
Säteilyturvakeskuksen tilastojen mukaan Urjalassa radonpitoisuus on mitattu 184 asunnossa. Näistä joka viidennessä radonpitoisuus ylittää enimmäisarvon 200 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). 5 prosentissa radonia on huoneilmassa yli 400 Bq/m3.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan uusissa asunnoissa radonpitoisuus saa olla enintään 200 Bq/m3. Vanhojen asuntojen enimmäisarvo on 400 becquereliä kuutiometrissä. Tämä enimmäisarvo tulee EU-direktiivin myötä laskemaan 300 Bq/m3 tai sen alapuolelle.

Laukeelan alueella enimmäisarvojen ylitykset ovat selkeästi yleisempiä kuin muualla Urjalassa. Joka kolmannessa mitatussa asunnossa radonpitoisuus on yli 200 Bq/m3 ja joka kymmenennessä yli 400 Bq/m3.

Lue lisää 5.1.2017 lehdestä.