metallitie (muokattu 5.12.2022) Urjalan Ylläpito

Lautakunnan Metallitie-päätökset laillisia

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on todennut, että Urjalan teknisen lautakunnan päätökset koskien Metallitien työmaalta murskatun kiviaineksen luovuttamista urakoitsijalle eivät ole lainvastaisia eikä lautakunta ole ylittänyt toimivaltaansa päätöksiä tehdessään.

Teknisen lautakunnan vuonna 2014 tekemistä päätöksistä valittivat hallinto-oikeuteen Pauli Lella, Ilpo Viitasaari ja Mauri Järvinen. Heidän vaatimuksenaan oli päätösten kumoaminen ja palauttaminen uudelleen käsiteltäväksi sekä päätösten täytäntöönpanon kieltäminen.

Valitusta perusteltiin sillä, että tekninen lautakunta oli ylittänyt toimivaltansa päättäessään luovuttaa kunnan omistamaa kiviainesta urakoitsijalle ja päätökset ovat olleet kunnan edun vastaisia.

Myöhemmin antamassaan selvityksessä valittajat totesivat kunnanjohtajan ja teknisen johtajan painostaneen ja harhaanjohtaneen teknisen lautakunnan jäseniä. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta nämä uudet valitusperusteet, koska niitä ei esitetty valitusajan puitteissa.

Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeuden päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.