Yleinen Urjalan Ylläpito

Pääjuhlaan koulun itäpäädyn kautta

Pentinkulman päivien pääjuhla pidetään lauantaina Kirkonkylän koululla, jonka viereen rakennetaan Urjalan uutta yhtenäiskoulua. Rakennustyömaan vuoksi Kirkonkylän koulun liikennejärjestelyjä on muutettu.

Pentinkulman päivien pääjuhla pidetään lauantaina Kirkonkylän koululla, jonka viereen rakennetaan Urjalan uutta yhtenäiskoulua. Rakennustyömaan vuoksi Kirkonkylän koulun liikennejärjestelyjä on muutettu.

Pentinkulman päivien tapahtumiin Kirkonkylän koululle saapuvat ohjataan käyttämään koulurakennuksen idän puoleista päätyovea. Kävelijöitä varten Sarkatien risteyksen kohdalle asennetaan silta ja kävelykäytävä Urjalantieltä koulun pihaan.

Väliaikainen pysäköintialue on osoitettu kunnan omistamalle puistoalueelle, joka sijaitsee koulun itäpuolella. Pysäköintialueelle käännytään Urjalantieltä. Liikenteenohjausta lauantaina hoitaa Karjalaseuran väki.

Juhlaan saapuvia kehotetaan varaamaan riittävästi aikaa pysäköintialueelta koululle siirtymiseen, koska kävelymatka on hieman aikaisempaa pidempi.