Yleinen (muokattu 18.9.2020) Urjalan Ylläpito

Koulun purkulupa ei ole lainvoimainen

Minna Mäkelä
Urjalan Sanomissa, sekä lehdessä 12.3.2015 että verkossa 11.3.2015, kerrottiin virheellisen ennakkotiedon perusteella, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei kiellä Urjalan rakennuslautakunnan tekemän, Kirkonkylän koulun purkamista koskevan päätöksen toimeenpanoa.

Uuden yhtenäiskoulun rakennushanke uhkaa siirtyä jopa vuodella, koska nykyiselle Kirkonkylän koululle ei ole lainvoimaista purkulupaa. Asiaa käsitellään Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

Minna Mäkelä
Urjalan Sanomissa, sekä lehdessä 12.3.2015 että verkossa 11.3.2015, kerrottiin virheellisen ennakkotiedon perusteella, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei kiellä Urjalan rakennuslautakunnan tekemän, Kirkonkylän koulun purkamista koskevan päätöksen toimeenpanoa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 11.3. välipäätöksen, jossa se ilmoittaa, ettei se tutki päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevaa valitusta, jonka Urjalan kunnanvaltuutettu Pauli Lella (ps, sit.) on tehnyt.

Hallinto-oikeus perustelee päätöstään toteamalla, että lautakunnan päätöksestä on valitettu eikä laissa tai asetuksessa säädetä, että päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Näin ollen toimenpiteitä ei voi aloittaa ennen kuin purkamislupaa koskeva valitus on lainvoimaisesti ratkaistu.

Urjalan rakennuslautakunta totesi 28.1. purkamispykälän selosteosassa, että uusi yhtenäiskoulu on suunniteltu siten, ettei sen rakentaminen ole mahdollista ilman nykyisen Kirkonkylän koulun purkamista.

Hallinto-oikeuden kannan takia yhtenäiskoulun rakennustoimikunta esittää ensi keskiviikkona kokoontuvalle rakennuslautakunnalle, että se antaa luvan jatkaa yhtenäiskoulun rakentamista huolimatta siitä, että kirkonkylän nykyisen koulun purkamislupa ei ole lainvoimainen.

Rakennustoimikunta perustelee esitystään sillä, että myöntämässään yhtenäiskoulun rakennusluvassa lautakunta ei edellyttänyt, että nykyisen Kirkonkylän koulun purkamisluvan pitää olla lainvoimainen ennen uudisrakennuksen rakennustöiden aloittamista.

– Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei ole kieltänyt Urjalan kuntaa aloittamasta yhtenäiskoulun rakennustöitä, vaikka Kirkonkylän koulun purkamisluvasta on valitettu. Halllinto-oikeus on välipäätöksessään todennut, että Kirkonkylän koulun purkamislupaa ei saa laittaa täytäntöön ennen kuin purkamislupa on lainvoimainen.

Edelleen rakennustoimikunta toteaa, että käytännössä uusi koulu voidaan rakentaa valmiiksi samaan aikaan, kun kirkonkylän nykyinen koulu on toiminnassa.

– Nykyinen koulurakennus on tarkoitus purkaa vasta keväällä 2017. Siihen mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeus ehtii käsitellä purkamisluvasta tehdyn valituksen, perustelee rakennustoimikunta.

Yhtenäiskoulun suunnitelmat ja piirustukset ovat valmiit, ja koulun urakkalaskenta on käynnistymässä.

– Keväällä taloussuhdanteet ja työllisyystilanne Suomessa ovat sellaiset, että kunnan on mahdollista saada rakennushankkeelle edullisemmat tarjoukset kuin myöhemmin, mikäli hankkeen toteutus siirtyy vuodella eteenpäin, sanoo rakennustoimikunta.

Lue lisää 19.3.2015 Urjalan Sanomista