Yleinen Urjalan Ylläpito

Nuorten ääni paremmin kuuluviin

Uusi kuntalaki takaa voimaan astuessaan nuorille nykyistä paremmat mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa. Monissa kunnissa toimii jo nuorisovaltuusto, mutta Urjalaan sellainen on vasta nyt suunnitteilla, kun laki siihen ohjaa.

Uusi kuntalaki takaa voimaan astuessaan nuorille nykyistä paremmat mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa. Monissa kunnissa toimii jo nuorisovaltuusto, mutta Urjalaan sellainen on vasta nyt suunnitteilla, kun laki siihen ohjaa.

Nuorisovaltuusto on parhaimmillaan erinomainen väline vaikuttaa. Aktiiviset nuoret pääsevät toimimaan ikäluokkansa äänitorvina ja viemään eteenpäin tärkeiksi tuntemiaan teemoja.

Urjalassa varsinainen nuorisovaltuusto istuu tämän hetken suunnitelmien mukaan vuoden 2017 alusta, mutta jo sitä ennen tarvitaan innostuneita nuoria, jotka valmistelevat toimintaa.

Nuorisovaltuusto tarvitsee aikaansaavia nuoria, mutta myös kunnan päättäjien ja virkamiesten on asennoiduttava uuteen toimijaan avoimin mielin. Nuorille pitää antaa puheoikeus lautakunnissa, jotta he pääsevät kertomaan mielipiteensä valmisteluvaiheessa olevista kysymyksistä.

Nuorten mielipiteitä pitää kysyä ja kuunnella jo nyt, kun kuntaan ollaan rakentamassa uutta koulua. Koulusta tulee lasten ja nuorten työpaikka, joten heidän mielipiteensä siitä ovat arvokkaita.
Nuorisovaltuusto antaa nuorille mahdollisuuden oppia päätöksenteosta aitiopaikalla, etenkin jos nuorille annetaan sija lautakuntien kokouksissa, kuten esimerkiksi Akaassa on tehty. Tuolta aitiopaikalta on myös varmasti hyvät mahdollisuudet ponnistaa kunnallispolitiikkaan sitten, kun ikä siihen riittää.

Nuorison näkemyksille sijan antaminen on luonnollinen jatko vanhus- ja vammaisneuvostoille, joita niitäkin pitää päätöksenteossa kuunnella.

Kunnissa ei kaiketi ole mitään asioita, jotka eivät jollakin tavalla vaikuttaisi näiden kaikkien ryhmien elämään.

Nuorisovaltuusto laventaa demokratiaa ja toivottavasti lisää vielä myös päätöksenteon avoimuutta.

Minna Mäkelä
minna.makela@urjalansanomat.fi