Yleinen Urjalan Sanomat

Tuulivoimalat valmistuvat ensi vuoden loppuun mennessä

Minna
Mäkelä

Projektipäällikkö Petter Sund Ilmattaresta
kertoo, että tuulivoimalat rakennetaan Urjalaan ja Humppilaan ensi vuoden
aikana, joten kuuden voimalan puisto on valmis vuoden 2021 lopussa.

Minna
Mäkelä

Projektipäällikkö Petter Sund Ilmattaresta
kertoo, että tuulivoimalat rakennetaan Urjalaan ja Humppilaan ensi vuoden
aikana, joten kuuden voimalan puisto on valmis vuoden 2021 lopussa.

Ehkä jo vuodenvaihteessa alueella, joka sijoittuu
valtateiden 9 ja 2 koillispuolelle, tehdään koeporauksia ja kaadetaan
puustoa.

Urjalan rakennuslautakunta hyväksyi elokuussa Ilmatar
Humppila-Urjala Oy:n muutoslupahakemuksen, joka koski kolmen tuulivoimalan
voimassa olevia rakennuslupia tilalla Urjalan yhteismetsä. Muutoslupahakemus
koski voimaloiden tyypin ja mallin muuttumista eli käytännössä niiden koon
kasvamista.

Petter Sund sanoo, että päätöksestä on valitettu
hallinto-oikeuteen.

Sund jatkaa. että tällä hetkellä näyttää siltä,
että tuulivoimaloiden koko ei Urjalassa kasvakaan, vaikka rakennuslautakunta
hyväksyi yhtiön muutoslupahakemuksen.

Varmuus voimaloiden koosta saadaan myöhemmin,
viimeistään, kun niiden perustuksia aletaan rakentaa.

Tuulivoimat rakennetaan Urjalassa yksityisten
maanomistajien maalle.