Yleinen Urjalan Sanomat

Seurakunta sai mukavat rahat puukaupoista ja Linnavuoren myymisestä. Metsäliiton osuudet tuottavat vuosittain korkoa korolle.

Minna Mäkelä
Urjalan seurakunnan kirkkoneuvosto
hyväksyi äskettäin sijoitusstrategian, josta käyvät ilmi sijoittamisen
periaatteet ja suuntaviivat vuosille 2020–2024.

yli 200-vuotias kirkko on Urjalan seurakunnan
arvokkain omaisuus.

Minna
Mäkelä

Urjalan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi äskettäin
sijoitusstrategian, josta käyvät ilmi sijoittamisen periaatteet ja
suuntaviivat vuosille 2020–2024.

Talouspäällikkö
Aleksi Riuttala toteaa, että sijoitustoiminnan
vähimmäistuottotavoite on inflaatio lisättynä yhden vuoden euribor-korolla.
Seurakunnan rahavaroja ei siis makuuteta tuottamattomilla tileillä, vaan ne
sijoitetaan.

Kirkollisveron tuotto laskee Urjalassa ja seurakunta
tarvitsee vaihtoehtoista rahoitusta, jolla toimintaa voidaan jatkaa.

– Toinen näkökulma on vähentää näin veronmaksajien
rasitusta, Riuttala sanoo.

Seurakunnassa sijoittamispäätökset tekee kirkkoneuvosto
ja käytännössä sijoittamisesta huolehtivat kirkkoherra ja
talouspäällikkö.

Sijoitusstrategian mukaan tänä vuonna ei vielä
tarkastella rahastoja ja pörssisijoituksia, sillä seurakunta on
päättämässä seurakuntatalohankkeesta. Kassavaroja ei haluta sitoa ennen
kuin selviää, miten hanke etenee ja miten se rahoitetaan.

Tänä vuonna seurakunta muun muassa tarkastelee
omistamiensa neljän asunto-osakkeen vuokratasoja. Lisäksi syynissä ovat
Metsäliitto Osuuskunnan osuudet.

Urjalan seurakunnan omaisuuden taseeseen kirjatusta
arvosta vajaa puolet muodostuu rakennuksista, vajaa kolmannes rahasta ja
viidennes testamenteista ja hautainhoitorahastosta. Vain viisi prosenttia on
maata ja vettä eli käytännössä metsää.
Luvut eivät kerro totuutta.
Jos seurakunnan omaisuus myytäisiin, suurin summa saataisiin metsästä, jota
seurakunnalla on vajaat 200 hehtaaria.

Aleksi Riuttala kertoo, että seurakunta on sijoittanut
hautainhoitorahaston varoja kahteen eri rahastoon yhteensä 180 000 euroa.
Toiseen 100 000 ja toiseen 80 000 euroa.
Metsäliitto Osuuskunnan osuuksia
seurakunnalla on 380 000 euron arvosta. Riuttala kertoo, että noin 60
prosenttia on seurakunnan varoja ja loput hautainhoitorahaston varoja.

Metsäliiton osuudet ovat tuottoisia. Vuodessa
seurakunnalle karttuu korkoa korolle -periaatteella 20 000–30 000 euroa
lisää, joka puolestaan jää taas kerryttämään lisää euroja.

Metsäliitto Osuuskunnan osuudet ovat seurakunnalle
varallisuutta, johon ei ensimmäisenä kosketa. Osuuksien myyminen ottaa myös
aikansa, sillä jos nyt päätetään myydä, rahat ovat käytettävissä
Riuttalan mukaan ehkä jopa vasta vuoden kuluttua.

Kolmen viime vuoden aikana seurakunta on tehnyt tiliä
myymällä puuta ja leirikeskuksen. Vuosina 2018 ja 2019 puuta myytiin yhteensä
190 000 eurolla. Linnavuoren myyminen tänä vuonna kartutti kassaa 210 000
eurolla. Näin talous on vahvistunut 400 000 euron verran.

– Ilman Linnavuoren myyntiä seurakunnan tulos olisi
tässä vaiheessa vuotta +-nolla, Aleksi Riuttala sanoo.

Seurakunta omistaa vielä neljä vuokralla olevaa
asuinhuoneistoa ja varastotilan. Lisäksi sillä on Kirkkoriihi, jonka myynti
jatkuu.