Yleinen Urjalan Ylläpito

Talviajan nopeusrajoitukset päättyvät

Talvi- ja
pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan Pirkanmaan maakunnan alueella ensi
maanantaista 8.4. alkaen. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun
nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu.

Talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut
nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä
nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia,
joilla on pysyvä alempi rajoitus.

Päällysteiden vaurioituminen siirtää 100 km/h ja 120
km/h -rajoituksiin siirtymistä usealla tiellä Pirkanmaalla.

Pirkanmaan ely-keskus tiedottaa, että päällystetyt tiet
ovat jälleen kärsineet talven lauhoista keleistä normaalia enemmän.
Tienpäällysteissä on talven jäljiltä halkeamia ja reikiä sekä muita
vaurioita. Tienpitäjä varoittaa vakavammista päällystevaurioista
tarvittaessa ja pahimmin vaurioituneilla osuuksilla kesänopeusrajoitukset
palautetaan vasta, kun päällyste on kesän aikana korjattu.

Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä paljonkin
tienkohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka talviajan nopeusrajoitukset nyt
poistuvat, on autoilijoiden syytä olla tarkkaavaisia kelien suhteen ja sovittaa
ajonopeutensa muuttuvien olosuhteiden mukaiseksi. Esimerkiksi yöpakkaset tai
lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita huomattavasti.

Merkityt nopeusrajoitukset eivät tarkoita sitä, että
kyseistä nopeutta pitäisi kaikissa tilanteissa ajaa, vaan turvallinen
ajonopeus saattaa olla huomattavastikin tätä alempi.

Kevät tuo autoilijoiden lisäksi paljon myös muita
liikkujia teille. Kävelijät, pyöräilijät ja mopoilijat on syytä ottaa
huomioon. Autoilijan velvollisuutena on jättää heille riittävä tila
kohdattaessa tai ohitettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista.
Keväällä olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin itse
ajoradalla.