Yleinen Urjalan Ylläpito

Piirinuohous loppuu Urjalassa 1.3.

Pirkanmaan pelastuslaitos ja
piirinuohoojat ovat sopineet, että piirinuohoussopimukset päättyvät
helmikuun lopussa useimmissa Pirkanmaan nuohouspiireissä. Myös Urjalan
nuohouspiiri vapautuu sopimuksesta 1. maaliskuuta alkaen.

Pirkanmaan pelastuslaitos ja
piirinuohoojat ovat sopineet, että piirinuohoussopimukset päättyvät
helmikuun lopussa useimmissa Pirkanmaan nuohouspiireissä. Myös Urjalan
nuohouspiiri vapautuu sopimuksesta 1. maaliskuuta alkaen.

Nuohousta koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2019 alkaen,
ja sen myötä koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen osalta vapaaseen
tarjontaan viimeistään heinäkuun alusta alkaen. Rakennuksen omistajan ja
haltijan kannalta muutoksessa keskeistä on se, että vapaan tarjonnan alueilla
asiakas voi valita itse nuohoojan. Vapaan tarjonnan alueilla ei ole myöskään
käytössä pelastuslaitoksen päättämää maksutaksaa, vaan jokainen nuohooja
hinnoittelee työnsä itsenäisesti.

Useat pirkanmaalaiset nuohoojat tekivät loppuvuodesta
2018 pelastuslaitokselle esityksen nuohouksen vapauttamisesta kilpailulle jo
siirtymäaikana. Esityksen pohjalta tehdyn jatkovalmistelun tuloksena sovittiin
piirinuohoussopimusten päättämisestä. Maaliskuun alusta lukien
piirinuohousjärjestelmässä jatkavat Pirkanmaalla ainoastaan Kihniön,
Juupajoen ja Oriveden kuntien nuohouspiirit sekä Akaan kaupungin Toijalan
nuohouspiiri.